Дата: 12.01.2011

Източник: АОБР

Прочетено: 3028

Шестте национално представени работодателски организации изпратиха обща декларация до Народното събрание и Министерството на труда и социалната политика относно ползването на платения годишен отпуск за 2010 г.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете по-долу.