Дата: 09.12.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2669

 

Днес, 9 декември 2005 г. Асоциацията на организациите на българските работодатели на свое извънредно заседание прие Декларация относно игнорирането на работодателските организациии при приемането на важни решения, засягащи индустриалните отношения и социалния диалог в България.

Повод за декларацията е приетото на 6 декември т.г. от Народното събрание изменение в Кодекса за социално осигуряване, съгласно което се преустановява до 2009 г. по-нататъшната промяна на разпределението на осигурителните вноски между работодатели и работници и служители.

Предложението за изменение на КСО бе внесено от министъра на труда и социалната политика, без да е съгласувано предварително със социалните партньори, както изисква чл.3 от Кодекса на труда.