Дата: 01.07.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3545

Асоциациацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своето несъгласие с обосновката на по-високите с 3-4% цени на електроенергията за стопанските абонати - малък и среден бизнес, в Североизточна и Югоизточна България, които влизат в сила от днес, 1 юли.

"Рязкото намаляване на цените на енергоносителите и намаленото потребление, поради световната криза, поставят под въпрос обосноваността на увеличаването на цените на електроенергията", се казва в подписана днес декларация на АОБР. Подобна политика ще доведе до рязко намаляване на конкурентоспособността на българските фирми в рамките на европейския и на световния пазар.

АОБР изразява безпокойство от потенциалната възможност за увеличаване на необслужените задължения на фирмите за потребена електроенергия, което ще доведе до фалити на фирми и разноски и влизане в дълги процедури по събиране на забавени плащания.

 

От асоциацията настояват за промяна в процедурите за работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в насока предоставяне на детайлна информация за ценообразуването на електроенергията при съобразяване с необходимото време за запознаване с данните.