На 6 януари 2012 г., петък, в БСК ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Във връзка с установения ротационен принцип на управление на асоциацията, Българската стопанска камара ще предаде председателството за 2012 г. на Съюза за стопанска инициатива.


Непосредствено след заседанието, от 12.00 часа, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде отчетена дейността на АОБР през изтеклата година и ще бъдат представени основните приоритети на работодателските организации за 2012 г.


АОБР обединява национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане" и Съюза за стопанска инициатива.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Работодателските организации ще представят приоритетите си за 2012 г.