Дата: 08.01.2015

Източник: BIA

Прочетено: 2085

Българската стопанска камара поема ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2015 г. Решението бе взето на днешното заседание на АОБР, в което участваха председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК).

Участниците в заседанието приеха единодушно основна цел на дейността на АОБР през 2015 година да бъде възстановяването на социалния диалог в България, нормалното функциониране и предприемане на действия за повишаване ефективността и резултатите от работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на национално представителните организации на работодателите в Република България. Целта на асоциацията е да координира позициите на своите членове, да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално и международно ниво, вкл. в рамките на Международната организация на труда (МОТ). АОБР е член на Международната организация на работодателите, представляваща интересите на работодателите в МОТ.

В АОБР членуват три от четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БТПП и БСК. Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип, като всяка година управлението й се поема от един от членовете й. През 2014 г. председателстваща беше Асоциацията на индустриалния капитал в България.