Дата: 05.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3983

Шестте национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространиха отворено писмо до Правителството и Премиера, в което се настоява да не се приема предложението за увеличение на осигурителните вноски с три процентни пункта през следващата година. Такова предложение бе направено по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а БСК излезе със самостоятелно негативно становище по въпроса.

В съвместната си декларация членовете на АОБР изказват позиция, че такова увеличение би имало процикличен характер с тежки последствия за нивото на безработицата и сивата икономика в България за следващите няколко години и ще забави излизането на страната от кризата. Подписалите декларацията организации уточняват, че това предложение се прави под безпрецедентен уличен натиск, съпроводен от натиск и на лобистки съюзи за запазване каналите за източване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Гласът на българския бизнес и Съюз за стопанска инициатива, като представители на българския бизнес и като социални партньори, признати официално от българското правителство, изразяват категорично несъгласие с предложението да бъде увеличена вноската за държавно обществено осигуряване /ДОО/ с три процентни пункта.

Такова увеличение би имало процикличен характер с тежки последствия за нивото на безработицата и сивата икономика в България за следващите няколко години и ще забави излизането на страната от кризата. Това предложение се прави под безпрецедентен уличен натиск, съпроводен от натиск и на лобистки съюзи за запазване каналите за източване на бюджета на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/. Ако това стане факт всички български граждани ще станем донори на поредно наливане на финасови средства в една нереформирана система каквато е здравната и то в момент, в който България вече чертае планове за успешно бъдеще. 

Нарушени ще бъдат инвестиционните програми на българските и чужди инвеститори, което ще доведе до отлив на инвестиции за повече от 2,5 млрд евро, а от там и висока безработица и ниски доходи. Ние представителите на българските работодатели призоваваме правителството на република България и лично министър-председателя г-н Бойко Борисов да не се поддават на заплахи от уличен натиск от страна на заинтересовани субекти, а да вземе предвид позицията на българския бизнес, който създава добавената стойност и осигурява растежа на икономиката на Република България.