14.09.2017

Информацията е предоставена от Еврофондацията(Eurofound), ситуирана в Дъблин и финансирана от общия бюджет на ЕС

Във връзка с настоящите дебати в България относно т.нар. клас прослужено време, Еврофондацията (Eurofound), ситуирана в Дъблин и финансирана от общия бюджет на ЕС, изпрати информация относно механизмите за определяне на заплатите в държавите членки на ЕС.

Понастоящем допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж (т. нар. „Seniority pay“) се прилагат в изключително ограничен брой случаи, и само в някои държави членки на ЕС (напр., Франция, Унгария). Тези случаи се отнасят за някои държавни институции или за ограничен брой сключени браншови договорености.

В материала, предоставен от Eurofound, се отбелязва, че прилагането на тези допълнителни възнаграждения в държавната администрация или в сключени браншови споразумения в споменатите страни намалява значително, и „като цяло, е налице забележима промяна от схеми за сделно заплащане към бонуси за производителност, споделяне на печалбата и други схеми на променливо допълнително заплащане, доколкото системите на заплащане според старшинството (seniority systems) се отменят“.

Документът съдържа следните раздели: 

  • Преглед на механизмите за определяне на брутната заплата и минималната работна заплата в държавите-членки на ЕС
  • Какви допълнителни трудови възнаграждения (награда, бонус) се включват в основната заплата и от какъв вид законодателни документи се регулира това?
  • Национални системи за допълнително заплащане
  • Допълнителната надбавка (награда, бонус) за придобития професионален опит. Има ли такъв механизъм и как се прилага?

____________

Eurofound е орган на Европейския съюз, създаден през 1975 г., за да допринася за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд. Фондацията изпълнява ролята си в партньорство с правителствата, работодателите, профсъюзите и институциите на ЕС.

____________

Свързани публикации:

Дата: 14.09.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2145