На 28 септември 2017 г., четвъртък, от 13.00 часа, в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния дневен ред:

  1. Проект на Закон за изменение на Кодекса на труда, №754-01-40, внесен от група н. пр. (Проектът е обсъден на 14.07.2017 г. на заседание на Комисията по трудово законодателство при НСТС.);
  2. Проект на ЗИД на Закона за безопасни условия на труд;
  3. Проект на ПМС за изменение на ПМС №17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. (Проектът на ПМС по т.3 е обсъден на21.09.2017 г. на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище при НСТС);
  4. Предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. „клас“);
  5. Разни.

От страна на БСК в заседанието ще участват Божидар Данев – изпълнителен председател, и Димитър Бранков – зам.-председател.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС