Конкурс на ЕИСК за наградата за гражданско общество за 2017 г. Срок за участие – 8 септември 2017 г.!

Стартира приемът на кандидатури за наградата на Европейския икономически и социален комитет за гражданско общество за 2017 г.

Специфичната тема на тазгодишното издание на конкурса е „Иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост и предприемачество“.

Наградата се връчва на неправителствени организации и/или лица, които имат за цел интегрирането на пазара на труда. Наградният фонд от 50 000 евро може да бъде споделен от петима победители.

Подробна информация за наградата, правилата на конкурса и формулярът за кандидатстване са достъпни на адрес: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.

Крайният срок за участие е 8 септември 2017 г., а церемонията по награждаване ще се състои на 7 декември 2017 г.