На 27 октомври 2017 г., петък, от 11.00 часа, в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2018 г. (Проектът ще бъде обсъден на заседние на Комисията по бюджетна политика при НСТС, на 26 октомври т.г., в МФ)
  2. Проект на Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.
  3. Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г.
  4. Проект на ЗИД на Закона за ДДС (обсъден от Комисията по бюджетна политика към НСТС на 12 октомври);
  5. Предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. „клас“) и проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 от 17.01.2017 г. (вж. Информация от Eurofound относно механизмите за определяне на заплатите в държавите членки на ЕС)
  6. Предложение на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в Кодекса за социално осигуряване относно редакцията на чл. 54б (3) (обсъдено от Комисията по осигурителни отношения при НСТС на 5 октомври т.г.)
  7. Проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-70, внесен от Мустафа Карадайъ и група н.п.;
  8. Разни.

БСК ще бъде представена в заседанието от Димитър Бранков – заместник-председател.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС