На 25 октомври 2010 г., понеделник, от 12.00 ч, в БТА ще се проведе пресконференция на национално представителните оганизаци на българските работодатели на тема:

 

„Национализацията на професионалните пенсионни фондове и последиците за икономиката на България"

 

Ще участват ръководителите на национално представителните работодателски организации:

  1. Асоциация на индустриалния капитал;
  2. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес;
  3. Българска търговско-промишлена палата;
  4. Български съюз на частните предприемачи „Възраждане";
  5. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
  6. Съюз за стопанска инициатива.

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на национално представителните организации на българските работодатели за национализацията на пенсионните фондове и последиците за ико