Дата: 02.03.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2703

 

Днес, 2 март, в БСК ще се проведе среща между представители на работодателските организации, обединени в АОБР, и ВС на БСП.

Обект на дискусия ще бъдат проектозаконите за обществените поръчки и за концесиите.

Представяме Ви становищата на БСК по тези два законопроекта (ЗОП, Закон за концесиите).

Срещата беше договорена преди седмица (на 23 февруари), когато на аналогичен форум бе взето решение управляващата партия периодично да сверява часовника си с представителите на бизнеса по актуални въпроси на нормативната уредба.

За резултатите от днешната дискусия ще бъдете информирани допълнително.