На 25.09.2009 г. от 14.00 ч. в зала 5 в Министерство на образованието, младежта и науката ще се проведе среща между национално представените работодателски организации и министър Йорданка Фандъкова.

 

Темата на срещата са заложените приоритети в политиката на министерството, както и Рамковото споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.

 

На срещата се очаква представителите на АОБР да изложат своите виждания по теми, които имат отношение към „ученето през целия живот” за модернизиране на професионалното образование и обучение като фактор за осигуряване на конкурентноспособна работна сила, за подобряване на пригодността за заетост и на икономически растеж.

 

От страна на БСК участие ще вземе г-н Божидар Данев - Председател и г-жа Галя Божанова - Директор "Център за професионално обучение".

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща на АОБР с министър Йорданка Фандъкова.