С писмо до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси национално представителните работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ, представиха позицията си относно проекта на Закон за независимия финансов одит.

В писмото се изказва задоволство от факта, че между първо и второ четене в парламентарната комисия са били отчетени в голяма степен предложенията на работодателските организации. Заедно с това, НПРО маркират основните ключови акценти и въпроси, които считат, че следва да се адресират адекватно в новото законодателство и съответстващо на бизнес средата в България.

Пълния текст на писмото вижте ТУК.


Позиция на НПРО относно проекта на Закон за независимия финансов одит
Добави мнение