С писмо до председателите на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм, и по правни въпроси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, настояват за промени в чл. 154, ал.2 от Кодекса на труда, с които да отпадне възможността Министерският съвет да размества почивните дни през годината.

Досегашната практика на сливане на почивни дни се отразява отрицателно на производствените и работните процеси в предприятията, както и на цялостното състояние на бизнеса“, се казва в позицията на НПРО.

Според работодателските организации, тази практика не води до възстановяване на силите на работниците и служителите, нито до пълноценна почивка, а напротив – до допълнително натоварване, преумора в отделни моменти и стрес на работната място. „Чисто икономическите и финансови щети от създаването на изкуствени поредици от по пет-шест почивни дни също са добре известни и многократно коментирани. Практиката да се „затваря“ държавата за периоди от по няколко дни е порочна, вредна и нанася осезаеми щети на икономиката“, се казва в писмото.

Работодателските организации обръщат внимание върху относително произволния характер на решенията на МС за „сливане“ на групи от празнични дни, което силно затруднява бизнес планирането и разстройва системата на разплащане в държавата. „Наличието на два официални празнични дни в седмицата означава автоматично появата на четири дни, в които не могат да се извършват никакви банкови операции и финансови транзакции“, пишат в писмото на НПРО.

Според проучване сред представителите на бизнеса, проведено в края на април 2016 г., повече от половината мениджъри категорично възразяват срещу дългите празници и отчитат ясно изразен негативен ефект върху функционирането на техния бизнес.

В писмото си НПРО отчитат, че сливането на празниците и дългите почивни дни се отразява добре на фирмите от сферата на туризма, както и на част от фирмите от транспорта и търговията, но те представляват едва около 10% от всички компании в страната. В същото време, целият реален производствен сектор е ощетен. „Страната ни губи между 300 и 400 милиона лева през 2016 г., вследствие на „дългите празници“. Сливането на почивните дни между Великден и Гергьовден, заедно с отделното празнуване на 24 май, например, доведоха до това, че през м. май 2016 г. имаше 18 работни и 13 почивни дни!“, пишат НПРО.

Като аргумент срещу сливането на почивни дни работодателските организации посочват и факта, че дългите почивки у нас по никакъв начин не са синхронизирани с почивните дни в чужбина, а България е сред държавите членки на ЕС с най-голям брой национални празници, обявени за неработни дни. От друга страна, отработването на почивните дни в събота е неефективно, защото работниците и служителите са уморени от изтеклата работна седмица и производителността на труда им в съботния ден е по-ниска по презумпция. „Едновременно с това, в съботните дни партньорите ни в чужбина по правило не работят и е нарушена комуникацията помежду ни“, споделят НПРО.


НПРО предлагат да отпадне възможността за сливане на почивни дни
Добави мнение