Кръгла маса по възможностите за възстановяване, дългосрочен икономически растеж и заетост в Р България ще се проведе на 9 декември 2011 г., петък, от 14.00 часа, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).


Организатор на форума е Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която през 2011 г. се председателства от Българската стопанска камара.


Ще бъде представено проучването „Краткосрочни и дългосрочни възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р.България". Документът изследва последиците от световната икономическа криза за българската икономика и заетостта, перспективите за краткосрочно възстановяване и алтернативите за икономически растеж на България, в контекста на догонващото развитие и Стратегията „Европа-2020". Проучването се осъществява с подкрепата на Международната организация на труда, Женева, Сектор Работодателски организации.


Изследването ще бъде изпратено по електронен път на регистриралите се участници. За регистрация моля попълнете приложената форма и я изпратете на pr3@bia-bg.com тел. 02/932 0941 не по-късно от 07.12.2011г. (сряда).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса по възможностите за възстановяване, дългосрочен икономически растеж и заетост в Р България. Срок за регистрация - 7 декември!