ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Във връзка с приключилото Ви посещение в Китай изразяваме своята дълбока загриженост относно неясния и необоснован начин на излъчване на участници в бизнес делегации в чужбина по критерии, различни от установената практика за покана и включване в тях на представители на всички национално представителни организации на работодателите. Подобен подход не работи в полза на икономиката на страната и неглижира нашите усилия за формиране на добри условия за правене на бизнес и потенциално развитие на други пазари, за сметка на персонални дискриминационни предпочитания.

Особено притеснително е, че проявата на крайни предпочитания към определена организация не е еднократен акт, а е целенасочена дългогодишна политика, упражнявана от Вас още в качеството Ви на министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 2009-2011 г. По време на министерски Ви мандат Вие нито веднъж не се срещнахте с друга национално представителна организация на работодателите, освен с КРИБ, с чиято протекция стартира политическата Ви кариера. Нещо повече, налице е фаворитизиране на една организация, от каквото поведение сте декларирали, че сте се еманципирали. Припомняме, че през управленския мандат на предходното правителство за участие в т.нар. „годишни срещи на изпълнителната власт с бизнеса“ бяха канени представители само на една организация, станала популярна в последно време и с политическите си декларации, недопринасящи за развитието на икономиката.

В хода на кандидатпрезидентската си кампания, на 12.10.2011 г. Вие заявихте пред АИКБ, БСК и БТПП: „Имате история, която аз познавам, имате позиции, включително и международно позната дейност, която аз познавам, бил съм част от една голяма работодателска организация, но аз не правя разлика между нея и всички останали работодателски организации. Имате международната признателност, имате имиджа, имате репутацията. ... Можете да разчитате на тоталната комуникация с президентството и на Вашето участие. ... Поех ангажимент за редовен диалог, включително и президентството да отвори врати за работодателските организации, за да може те да задават дневния ред на институциите. ... Призидентската институция ще бъде трамплин, за да може икономиката да се развива.“

Нищо от обещаното не бе изпълнено. В средата на президентския си мандат можете да отчетете няколко протоколни срещи с национално представителните работодателските организации, липса на реакция по въпроси, за които сте сезиран от тях, и неизпълнение на обещания, дадени пред тях преди избирането Ви за Президент.

Като изразители на интересите на основната част от българските работодатели и активни участници в Международната организация на труда (ILO), Международната организация на работодателите (IOE) и като част от признатите за социални партньори на европейско равнище (BUSINESSEUROPE, CEEP и EUROCHAMBRES), не приемаме признати на европейско и световно равнище организации, каквито са представляваните от нас, да бъдат пренебрегвани в неясна полза и интереси, особено по въпроси като участие в бизнес делегации, които са от важно значение за членуващите при нас предприятия.

Това отношение бе подчертано и при последната Ви официална визита в Китайската народна република. Възникват следните въпроси:

  1. Какви са причините за подобно дискриминационно, избирателно и пренебрежително отношение към официално признатите на световно и европейско равнище представители на стопанската интелигенция?
  2. Нормални ли са подобни прецеденти в четвъртвековната история на президентската институция, в разрез с конституционното изискване Президентът да олицетворява единството на нацията?

 

В духа на нашето досегашно конструктивно отношение очакваме отговор на поставените от нас въпроси и промяна в отношението.

 

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България
Член на CEEP

Васил Велев: ……………………………..

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Член на BUSINESSEUROPE

Божидар Данев: …………………………...

Българска търговско-промишлена палата
Член на EUROCHAMBRES

Цветан Симеонов: ......................................

 


Отворено писмо на АОБР до Росен Плевнелиев във връзка с посещението му в Китай
Добави мнение