Дата: 28.03.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2749

 

Председателят на БСК Божидар Данев участва като наблюдател в първия Форум за Гражданското общество в Западните Балкани, организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 27 и 28 март 2006 г. в Брюксел.  В рамките на форума г-н Данев представляваше Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чийто председателстващ е през 2006 г.

Във Форума  участваха около 200 делегати от страните от Западните Балкани, членове на ЕИСК, представители на Икономическите и социални съвети на Европейските страни, представители на институции на ЕС и международни организации, дипломатическия корпус, международни социално-професионални организации  (работодателски, синдикални, земеделски) и неправителствени организации (НПО).

Целта на форума бе да информира делегатите за отношенията Западни Балкани – ЕС, да се направи преценка на състоянието на гражданското общество в региона, да бъдат ангажирани заинтересованите страни в диалог за насърчаване на консултантски дейности и социален диалог и да се определят общи действия  за периода 2006 & 2007 година.

Г-жа Ан-Мари Зигмунд - президент на ЕИСК, председателства първата сесия, на 27 март, в която с изказвания участваха европейският комисар по разширяването на ЕС г-н Оли Рен, както и специалният координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа г-н Ерхард Бусек. Заключителната сесия на форума беше ръководена от г-н Барабас, член на ЕИСК и председател на Групата за контакт със Западните Балкани.

Форумът бе част на работата на Групата за контакт със Западните Балкани, създадена от ЕИСК през 2004 г., и съвпада с подготовката на поисканото от Европейската комисия изследване положението на гражданското общество в региона. Изследването ще даде възможност на членовете на ЕИСК, представители на неправителствените организации от Западните Балкани и други европейски институции да обменят становища за положението, нуждите и бъдещето на гражданското общество в региона.