15.06.2018

Връзката между Дунавската стратегия и Черноморския регион дискутираха представители на бизнеса и институциите на форум в КК Албена

България има късмета да е една от малкото страни, през които се пресичат, както Черноморският, така и Дунавският регион. Над 330 млн. души живеят в региона на Черно море и над 115 млн. – в Дунавския регион. Това са държави с различно икономическо развитие, които имат добро сътрудничество, но и съответните различия. България е активен участник и в двете многонационални инициативи – Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и Дунавската стратегия. В качеството си на координатор на приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и връзката между хората“ на Дунавската стратегия и като координатор на Работна група „Сътрудничество в туризма“ към ОЧИС, Министерството на туризма работи за задълбочаване на регионалното сътрудничество в областта на туризма и разработване на различни проекти и инициативи, които да допринесат за по-голямата разпознаваемост на региона.“

Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова пред участниците в международния форум „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия“, който се провежда на 14 и 15 юни в КК „Албена“. Организатори на форума са Българската стопанска камара, Асоциацията на организациите на българските работодатели и Европейският икономически и социален комитет, а целта е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион, и да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

Според министър Ангелкова, без прякото участие и активната роля на бизнеса, трудно биха се реализирали всички инициативи и цели, които правителствата на държавите от региона са си поставили. „Основният приоритет на нашето правителство е намаляването на административната тежест. В тази връзка, с последните промени в Закона за туризма намалихме с 19 документа различните регистрационни режими, предвидени в закона. В момента работим по електронизацията на административните услуги, така че още повече да улесним бизнеса. Освен това, работим по създаването на карта на инвестиционните проекти в областта на туризма“, съобщи г-жа Ангелкова.

БСК, АОБР и ЕИСК положиха усилия за иницииране на този дебат, припознавайки една от темите на първото Българско председателство – устойчивост и интегриран подход за Черноморския и Дунавския регион“, каза в изказването си пред участниците във форума Олег Петков, заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС. Според него, дунавският и черноморският региони имат огромен потенциал за развитие и Българското председателство работи активно за засилване на видимостта им и за увеличаване на свързаността помежду им. „Дунавската стратегия е доказала ефективността си като инструмент за прилагане на европейски политики, вкл. като част от кохезионната политика за намаляване на регионалните различия“, каза Олег Петков. Той подчерта усилията на България, като Председател на Съвета на ЕС, да инициира дебат относно бъдещия 7-годишен бюджет на ЕС, след 2020 г. „Преди да говорим за конкретни числа, за нас беше важно да имаме яснота кои ще са бъдещите приоритети на ЕС, при отчитане на нуждите на европейските граждани и новите предизвикателства, като цифровизацията, например“, каза Олег Петков.

Според Майкъл Христидис, генерален секретар на ОЧИС, значимостта на Черноморския регион ще се увеличава все повече, тъй като чрез него се постига свързаност на три континента – Европа, Азия и Африка. „За съжаление, липсва стабилност и сигурност в определени части от региона, затова трябва заедно да работим, за да се справим с проблемите“, каза М. Христидис. Той съобщи, че според последните статистически данни, ръстът на туризма в черноморския регион е почти двойно по-висок от световния туристически ръст – с 12% нарастват приходите от туризъм в черноморския регион, а в световен мащаб ръстът е 6,8%. „Това означава, че нашите държави са посрещнали 130 млн. туристи, а приходите от туризъм са 66 млрд. щ. д., т.е. черноморският регион обхваща 5% от общия размер на приходите, генерирани в туризма в световен мащаб“, каза още г-н Христидис и допълни, че туризмът е един от локомотивите на икономиките на държавите-членки на ОЧИС, което е достатъчна причина да се работи активно за развитието на туристическата индустрия в региона.

През последните 7 години, поради кризата в Гърция, много гръцки МСП пренесоха бизнеса си в България, защото данъчната система е по-добра и се чувстват по-комфортно да работят в България“, сподели от своя страна Димитрис Димитриадис, член на Работодателската група на ЕИСК. Той подчерта важната роля на малките и средни предприятия в региона за развитието на икономиката и обществото, като отбеляза увеличаващите се възможности за съвместни бизнес инициативи. „Можем да работим заедно и лесно, защото имаме еднакъв манталитет и традиции, разбираме се лесно, имаме общ подход за вземане на бизнес решения. Необходимо ни е по-малко бюрокрация, по-добра данъчна и банкова системи, и най-важното – правителствата да ни подкрепят, защото обикновено политиците възпрепятстват бизнеса“, каза още Димитрис Димитриадис.

Заключенията и препоръките на участниците във форума ще бъде предаден на Австрийското председателство на Съвета на ЕС с цел осигуряване на приемственост и продължаване на дейността.

Вж. СНИМКИ ОТ ФОРУМА

презентация на  Сдружение „Черноморска ривиера – Добруджа“

 

 

Дата: 15.06.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4817