Дата: 17.05.2017

Източник: АОБР

Прочетено: 1136

С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017. Върховният административен съд - Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.

Делото беше заведено в началото на тази година от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В мотивите си пред съда работодателските организации посочват, че Постановлението не е обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както изисква Кодексът на труда.

Решението на ВАС подлежи на обжалване в двуседмичен срок.