Протестно писмо на АОБР до в. Пари във връзка с прекратеното членство в асоциацията на Съюза на работодателите в България, 21.04.2005
Добави мнение