Българската търговско-промишлена палата и БСК организират първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност (КСО) за всеки”, която ще се проведе на 20 февруари 2015 г. от 10.00 ч. в Българската стопанска камара. 
 
„КСО за всеки” се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) също е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза.
 
Проектът протича в две фази, като българските работодателски организации се включват във втората фаза. По време на първия етап на проекта са проведени дейности, насочени към укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия и обучаване на експерти. През втората фаза 2015 - 2016 г. проектът ще акцентира върху информираността на работодателите относно социалната отчетност и повишаване на броя на обучителите в тази област. Социалната отчетност е начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие. 
 
Първата информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност (КСО) за всеки” ще се проведе на 20 февруари 2015 г. /петък/ от 10.00 ч. в БСК, заседателна зала, София, ул. Алабин 16-20.
 
Очаква се сред гостите на първата информационна среща по проекта в България да бъде и зам.министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
 
Предварителна порграма: ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

КСО за всеки - първа работна среща