Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР).

Асоциацията на организациите на българските работодатели е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно - във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

След провеждането на дейности по проекта, насочени към укрепване на капацитета наработодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО, в рамките на първата му фаза (2013-2014), през втората фаза (2015-2016) проектът ще акцентира върху информираността на работодателите относно социалната отчетност.

Социалната отчетност е начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.

Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Прочетено:2045