ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, ценят високо усилията, които правителството и Вие лично полагате за модернизация на инфраструктурата в страната ни, тъй като тя е от първостепенно значение за ръста на икономиката, привличането на инвестиции и създаването на нови работни места. В този контекст, модернизацията и развитието на железопътния транспорт – покупката на нови влакове, рехабилитацията на съществуващата инфраструктура, изграждането на нова мрежа и други, играят важна роля. 

Предвид огромния ресурс от над 1 млрд. евро за периода 2014-2020 г., планиран за инвестиции в сектора, отбелязваме важността на пълната прозрачност на всички процедури за предвидените обществени поръчки. Предвид широкия публичен интерес считаме, че документацията по тръжните процедури за модернизация на жп-транспорта следва да бъде представена за обществено обсъждане. За данъкоплатците е от съществено значение да не се допуска занижаване на критериите при тръжните процедури, за да се пестят средства, след което отново да се харчи за осъвременяване на БДЖ.

В тази връзка следва да се обърне внимание на следното:

  1. От разпространена в медиите информация става ясно, че плановете за модернизация на БДЖ предвиждат покупка на влакове с максимална скорост 160 км/ч, при положение че рехабилитацията на жп-инфраструктура у нас ще позволи в редица участъци достигането на скорости, близки до най-високите в Европа (над 250 км/ч).
  2. Икономически по-изгодно ще бъде броят на местата за пътници да е значително по-голям от предвидените 230.
  3. Необходимо е гаранционната поддръжка на влаковете да е с по-дълъг срок от заложения 15 години (например, 30 години).
  4. Отчитайки особеностите на страната ни, въпреки модернизацията, би било добре да се предвидят дизелови влакове, които да обслужват къси отсечки, които не са електрифицирани (напр., Септември-Добринище, която има и туристически характер), вместо закриването им.
  5. БДЖ не трябва постоянно да разчита на публичен ресурс за оздравяване и модернизиране, а да се използват предимно възможностите на публично-частното партньорство. Необходими за държавното дружество са и сериозни реформи, с които то да подобри оперативната си дейност и финансово състояние, вместо да е в тежест на данъкоплатците.

Търгът за новите влакове на БДЖ се очаква да привлече много сериозен интерес от големи компании с традиции. Както разбираме, има заявен интерес от Bombardier,  Alstom, Siemens, Talgo, Hitachi, CRRC и др. Съвсем скоро предстои Седмата среща на върха „16+1” (6-7 юли 2018 г. в София) и тогава България има възможността да се запознае с опита и постиженията на китайски компании в сектора на жп-транспорта, като разбира се не изключваме да проучим и опита на компании от други държави с утвърдени традиции и постижения в този сектор. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

Председател на УС на
Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ)

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на
Българска стопанска камара –
съюз на българския бизнес (БСК)

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на
Българска търговско-
промишлена палата (БТПП)

 


АИКБ, БСК и БТПП с писмо до премиера относно модернизацията на БДЖ
Добави мнение