Дата: 30.06.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2890

Днес, 30 юни, в БСК се проведе среща на зам.-министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев и народния представител и член на ВС на БСП Мая Манолова с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), БСЧП „Възраждане”, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Камара на електротехниката в България (КЕТБ). Срещата бе в рамките на графика за регулярни срещи (всеки последен четвъртък от месеца) между членовете на АОБР и представители на ВС на БСП по актуални проблеми на икономическото развитие.

Тема на днешния разговор бе влизащата в сила утре, 1 юли, Наредба за таксите върху излязло от употреба електротехническо и електронно оборудване.

Припомняме, че в средата на настоящата седмица членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесоха официално предложение в Съвета за икономически растеж, адресирано до министър-председателя и министрите на околната среда и водите и на икономиката и енергетиката, за отлагане влизането в сила на част от текстовете на спорната Наредба от 1 януари 2007 г. Аргумент за исканото отлагане е липсата на готовност по създаването на колективни схеми за събиране и оползотворяване на отпадъци от електротехническо и електронно оборудване.

Представителите на бизнеса, участвали в днешната среща, категорично подчертаха, че не поставят под съмнение необходимостта от Наредбата. Голямото притеснение идва от това, че бизнесът не е готов да я прилага и това ще доведе до практическото неизпълнение целите на Наредбата. Зам.-председателят на БСК Дикран Тебеян обърна внимание върху това, че сериозните бизнес организации искат постигане целите на наредбата, а не прибягват до стачки и други агресивни методи на въздействие върху администрацията с цел заобикаляне на изискванията за опазване на околната среда.

Председателят на КЕТБ Румен Атанасов обърна внимание, че съществува информационен дефицит и е необходимо провеждането на мащабна разяснителна кампания – както спрямо бизнеса, така и към обществото (потребителите), което трябва да бъде убедено в необходимостта от прилагане на екологичните норми. Както отбеляза г-н Петър Стефанов (БАИТ), „живеем във века на екологията и сега е моментът да направим така, че хората да разберат ползите от събирането и оползотворяването на ненужните вещи и продукти”.

Председателят на БАИТ Златко Златков уточни, че е в напреднала фаза подготовката за създаване на колективна схема за събиране и оползотворяване на отпадъци от електронно и електротехническо оборудване, която ще бъде изградена с участието на браншовите организации в тази сфера (БАИТ и КЕТБ). В момента се проучва международният опит и се подготвя необходимата документация.

Директорът на Център Чиста индустрия при БСК Димитър Бранков обърна внимание върху факта, че с най-голяма острота стоят проблемите, свързани с липса на необходимата инфраструктура – пунктове за събиране и за разкомплектоване на отпадъците от електротехническо и електронно оборудване, организация на специализиран (лицензиран) транспорт, рециклиращи предприятия, лаборатории и пр. „Това е ресурсоемка и времеемка задача и именно по тази причина БСК подкрепи желанието на браншовите организации за отлагане с шест месеца влизането в сила на част от текстовете на Наредбата”, подчерта г-н Бранков.

Участниците в срещата се обединиха около позицията, че е необходимо към МОСВ да бъде създадена постоянно действаща работна група с участието на експерти от заинтересованите бизнес организации, която да следи на по-ранен етап нормотворчеството и да прави оценка на въздействието на нормативните актове върху икономическата среда. „Ако това беше направено по-рано, сега нямаше да се налага провеждането на подобни среща и нямаше да се стига до нагнетяване на излишно напрежение между министерството и бизнеса”, бе общата позиция на участниците в срещата.

Освен това, бизнес организациите предложиха да се създаде работна група по конкретната Наредба, която да се занимава с организацията на дейностите за прилагането на Наредбата, в т.ч. отчетността, контрола, етикетирането и т.н. При установяване на проблеми, свързани с прилагането на Наредбата, своевременно да бъдат отстранени евентуалните недостатъци в нормативния акт.

Зам.-министър Георгиев подкрепи тази теза и изрази мнение, че тя ще бъде положително възприета от министър Джевдет Чакъров. Според него, на предстоящата в понеделник (3 юли) среща между представителите на бизнеса и МОСВ ще се стигне до положително разрешаване на възникналия спор. Г-н Георгиев заяви, че МОСВ не желае създаването на допълнителни финансови тежести на бизнеса, затова е готово да се съобрази с всяко коректно представено предложение.

Беше решено, също така, да се проведе съвместна информационна кампания на МОСВ и браншовите организации сред засегнатите от Наредбата предприятия в страната.

Във връзка с предстоящата в понеделник среща изпълнителният директор на АИКБ Милена Ангелова обърна специално внимание на зам.-министър Георгиев върху това кои са легитимните национално представителни организации на бизнеса, тъй като вече не е прецедент част от тях да бъдат изключвани от диалог с МОСВ. Бележката на г-жа Ангелова беше подкрепена и от останалите участници в срещата.