Членуващите в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) национално представителни работодателски организации, организират Втора кръгла маса по възможностите за възстановяване, дългосрочен икономически растеж и заетост в Р.България, на 14.12.21011 г. (сряда) от 14.00 до 17.45ч., в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1, конферентна зала).

Срещата е в продължение на първата дискусия по темата, която следва да се проведе на 09.12.2011 г. във връзка с проучване „Краткосрочни и дългосрочни възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р. България" - Последици от световната икономическа криза за българската икономика и заетостта, перспективи за краткосрочно възстановяване и алтернативи за икономически растеж на България в контекста на догонващото развитие и Стратегията „Европа-2020", осъществено с подкрепата на Международната организация на труда, Женева, Сектор Работодателски организации.

В тази връзка, отправяме покана към Ваши представители и водещи експерти за участие в дискусията и представяне на официално заявени и/или експертни позиции по изложената проблематика и предложения за мерки и политики.

Изследването ще бъде изпратено по електронен път на регистриралите се по електронен път участници и на официалните електронни адреси на съответните институции.

За регистрация моля попълнете приложената форма и я изпратете на pr3@bia-bg.com тел. 02/932 0941 не по-късно от 12.12.2011г. (понеделник).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Втора кръгла маса по възможностите за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на  Р. България до 2020 г.