На 17 януари 2011 г., понеделник, от 12.00 ч, в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на национално представителните работодателски организации.


Ще бъдат представени приоритетите на работодателските организации за 2011 г., в контекста на диалога им с националните институции.


Ще участват ръководителите на:

1.      Асоциация на индустриалния капитал в България;

2.      Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес;

3.      Българска търговско-промишлена палата;

4.      Български съюз на частните предприемачи „Възраждане";

5.      Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

6.      Съюз за стопанска инициатива._____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: