01.11.2006

„БСК – съюз на българския бизнес” и Естонската работодателска конфедерация подписаха днес, 1 ноември 2006 г., Споразумение за сътрудничество.

„Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” (БСК) и Естонската работодателска конфедерация (ЕТТК) подписаха днес, 1 ноември 2006 г., Споразумение за сътрудничество. Подпис под документа поставиха президентите на двете организации – Божидар Данев (БСК) и Ен Вескимаги (ЕТТК).

Документът цели разширяване на възможностите за сътрудничество между бизнес средите от двете страни и предвижда взаимодействие между БСК и ЕТТК в следните направления:

 • Координиране на съвместни действия в рамките UNICE и други европейски и международни организации в сферата на индустриалните отношения и социалните проблеми;
 • Съвместно участие в проекти с европейско и международно финансиране;
 • Размяна на информация и осъществяване на бизнес контакти между членове на двете организации;
 • Насърчаване и съдействие на членуващи в двете организации браншови структури за осъществяване на партньорски взаимоотношения;
 • Организиране на съвместни обучения, семинари, конференции, изложения и др. събития;
 • Осъществяване на инициативи, свързани с обмяна на опит, ноу-хау, експерти и др.;
 • Стимулиране на взаимните инвестиции и съдействие на членовете на двете организации за учредяване на смесени предприятия.

Подписаното днес споразумение узаконява формално дългогодишните партньорски взаимоотношения между „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” и Естонската работодателска конфедерация, датиращи от 2000 г., когато по инициатива на БСК и с финансовата подкрепа на Европейската комисия в българския курорт „Албена” беше учредена Асоциацията на работодателските организации от страните, кандидатки за членство в ЕС (ACEON).

Двете организации си партнират успешно и като членове на UNICE-Конфедерация на европейския бизнес, а президентите на БСК и ЕТТК са членове на Съвета на президентите на тази най-голяма бизнес структура в Европа.

През изминалите шест години БСК и ЕТТК са изпълнявали множество съвместни проекти в рамките на UNICE – Конфедерация на европейския бизнес, Международната организация на работодателите (IOE) и Международната организация на труда (ILO).

Настоящото посещение на естонските гости в България се осъществява по тяхно искане и е свързано с желанието им за задълбочаване на контактите с БСК и с българския бизнес, като цяло, в контекста на предстоящото пълноправно членство на Р България в ЕС. Като представители на бизнеса от най-успешно развиващата се страна-членка на ЕС, с най-висок ръст на БВП и най-добър процент на усвояване на средствата от европейските фондове, ръководителите на ЕТТК считат за подходящо два месеца преди членството на България в ЕС да споделят своя опит и знания, проблемите, които са ги съпътствали след присъединяването им към ЕС. Естонските гости проявяват и специален интерес към възможностите за подобряване на българо-естонските икономически връзки в рамките на общия европейски пазар.

Естония заема скромно място в стокообмена на България със света, като за 2005 г. естонските инвестиции у нас са в размер на 6.2 млн. евро.

Сред стоките, които България внася от Естония, най-голям дял имат електрическите апарати и жичната телефония, следвани от рибни продукти и фенолни смоли. Страната ни изнася за прибалтийската държава преди всичко мебели и части за тях, вино, мед и алкохол.

Сериозен ръст бележи потокът от туристи в двете посоки, като броят на естонските туристи, посетили България през 2005 г., е нараснал със 17.24% спрямо 2004 г., а българите, предпочели Естония като туристическа дестинация, са се удвоили (93.92% спрямо 2004 г.).

***

Естонската работодателска конфедерация (ETTK) е нестопанска, независима организация, която е основана на принципа на доброволното членство на работодатели в Република Естония.

През 1991 г. асоциации от индустриални браншове формират Естонската индустриална конфедерация (ETKEL), която през 1995 г. е реорганизирана в Естонска конфедерация на индустрията и работодателите (ETTK).

През същата година (1995) асоциациите от браншове в сферата на услугите формират втора конфедерация на естонските работодатели – Естонска конфедерация на работодателските организации (ETÜKL).

Следвайки препоръките на Международната организация на работодателите, през 1997 г. ETTK и ETÜKL се сливат в обща организация на работодателите - Естонска конфедерация на индустрията и работодателите (ETTK).

Днес ETTK е най-уважаваната работодателска организация в Естония.

Конфедерацията представлява 24 браншови организации, които обединяват повече от 1500 компании и 60 големи предприятия, осигуряващи работни места на 35 % от частния сектор в Естония.

ETTK е член на:

 • Международната организация на работодателите (IOE)
 • UNICE – Конфедерация на европейския бизнес;
 • ACEON – Асоциация на работодателските организации от страните, кандидатки за членство в ЕС (2001 г.).

Призната е от естонското правителство и синдикати, като социален партньор и участва в тристранните и двустранни преговори и комисии.

***

 

"Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес" е основана през 1980 г. като неправителствена организация, обединяваща интересите на българската индустрия и работодатели.

В Камарата членуват 102 браншови и 26 регионални организации, 9 сдружения на бизнеса в общините и 68 местни органи, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерация „Съюз на българската индустрия”, Централният кооперативен съюз, Централният съюз на ТПК, Българската академия на науките, университети и научно-технически съюзи, над 20 000 търговски дружества, сред които 263 от 300-те най-големи фирми в България.

БСК членува в:

 • UNICE – Конфедерация на европейския бизнес;
 • IOE – Международна организация на работодателите;
 • ICC – Международна търговска камара.

БСК участва активно в работата на:

 • ILO – Международна организация на труда;
 • EESC – Европейски икономически и социален комитет; Председателят на БСК е номиниран от българското Правителство за член на EESC;
 • Смесения консултативен комитет ЕС-България, създаден по инициатива на БСК;
 • Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF);
 • ACEON – Асоциация на работодателските организации от страните, кандидатки за членство в ЕС (2001 г.);
 • Международния търговски център (ITC/UNCTAD/WTO);
 • Световния екологичен център във Вашингтон.

БСК има подписани договори за партньорство с над 70 национални индустриални и предприемачески организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка, както и с американски, японски и европейски институции в областта на обучението, околната среда, безопасността и здраве при работа и др.

БСК е национално призната организация на работодателите и участва със свои представители в работата на всички национални консултативни съвети, надзорни и управителни органи на държавни обществени институции, сред които: Национален съвет за тристранно сътрудничество, Съвет за икономически растеж, Съвет по данъчна политика, Икономически и социален съвет, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса и др.

През 2006 г. БСК председателства Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

 

Дата: 01.11.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3144