ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Имаме удоволствието да се обърнем към Вас, вече като ръководител на новосформираното правителство, излъчено от парламентарното мнозинство в 44-тото Народно събрание, по повод въпроса за включването на Република България като член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. Забележителен факт е, че тя е наследник на учредената през 1948 г. Организация за европейско икономическо сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана „Маршал“ за следвоенно възстановяване.

Днес в ОИСР членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия, Израел, Япония, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС, с изключение на България, Румъния, Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно разширение са поканени Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Русия и ЮАР.

ОИСР събира и анализира данни, изработва стандарти и проекти за споразумения, в които подпомага своите членове в икономическото развитие, финансовата стабилност и борбата с бедността.

Членството в ОИСР би било от голяма полза за България. То би увеличило престижа и доброто име на българската икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света. По този начин страната ни ще влезе в обхвата на анализи, статистически масиви, подпомагане за решаване на определени проблеми на икономиката, финансовото управление, образованието и социалната политика, както и ще получи знак, че в България се спазват най-високите стандарти за пазарната икономика. Членството в ОИСР ще привлече допълнително значителен инвестиционен интерес към България.

Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в ОИСР. Получили сме подкрепата и дори насърчението на Европейския съюз, който има специален статут в работата на ОИСР. Срещи по този въпрос са провеждани в седалището на ОИСР в Париж на равнище президент и министър на външните работи. Български представители са участвали и в работните комитети на организацията по различни теми.По редица причини през последните 10 години българското членство в ОИСР не се е осъществило. В продължение на няколко години имаше период за размисъл на членовете на организацията по отношение на нейната бъдеща дейност, през което време беше спряно разширяването. Важен е и аргументът, че при разширяването се търси балансиране на различните региони в света, поради което се обсъждат едновременно кандидатурите на група страни от различни региони.

В началото на месец юни 2017 г. ще се проведе заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище. Съществува вероятност на това заседание да бъдат поканени нови страни за преговори за членство.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

За нас, като представители на българския бизнес, е от голямо значение членството на България в ОИСР. Ние очакваме, че българските власти ще положат максимални усилия това да се случи, както правят правителствата на Румъния и Хърватска.

Ние призоваваме да не бъде пропускана възможността за покана за преговори за разширяване през месец юни. Това предполага българското правителство да заяви интерес за присъединяване на България към принципите за корпоративно управление на Г-20 и ОИСР и Насоките за корпоративно управление на държавни предприятия, както и към Декларацията за чуждестранни инвестиции.

През месец март на тази година, българското правителство е одобрило присъединяването на страната ни към приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS).

На 20 април 2016 г., Министерският съвет на Р България е одобрил разширяването на участието на страната ни в работни органи на ОИСР със статут на „Гост“ и присъединяването към нови инструменти на организацията.

Тези решения на изпълнителната власт без съмнение са знак, че Р България предприема мерки за придобиване на статута на член на ОИСР. Трябва обаче да сме наясно, че първоначалният интерес дава начало, но не е край на процеса за присъединяване. Интересът ни следва да бъде отново заявен по дипломатически път пред страните членки на ОИСР.

Практиката досега показва, че е необходимо български представител на най-високо равнище, като с оглед на българската специфика е особено уместно това да бъде министър-председателят – да се обърне към Съвета на ОИСР (на равнище постоянни представители), където да изложи аргументите на нашата страна за членство. Тези действия следва да бъдат извършени най-късно до средата на месец май, за да не пропуснем шанса България да участва в следващото разширяване на ОИСР.

Като отчитаме засилената активност на Хърватска и Румъния, ние очакваме българското правителство да предприеме необходимите мерки да заяви отново и по подходящ начин интереса на страната ни за присъединяване към ОИСР. Въпреки сложната и преходна политическа обстановка в България, ние очакваме, господин Президент, съответните институции да направят всичко необходимо за да представим силна и мотивирана българска кандидатура за членство в ОИСР. 

С УВАЖЕНИЕ,     

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:
 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
Председател на УС на АИКБ и
Председател на АОБР за 2017 г.


Писмо на АОБР до министър-председателя


Писмо на АОБР до министър-председателя Б. Борисов относно членството на България в ОИСР
Добави мнение