Дата: 15.03.2011

Източник: АОБР

Прочетено: 3348

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ), подготви проучване за проблемите и необходимите промени в пенсионно-осигурителната система в Република България.

Проучването ще бъде представено по време на 100-та Сесия на Международната конференцияя на труда в Женева през м. юни т.г.  

С пълния текст на проучването можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.