Националният икономически съвет е създаден с Постановление на МС от 27.03.2015 г. 

Функции на съвета:

  1. анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
  2. изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото икономическо развитие на страната;
  3. разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
  4. организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса.

 

Председател на съвета е Министърът на икономиката.

Членове на съвета:

Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
Маринела Петрова, заместник-министър на финансите
Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Тодор Стоянов, заместник-министър на външните работи
проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката
Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите
Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Лозана Василва, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България
Радосвет Радев, председател на УС на Българска стопанска камара
Цветан Сименов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата
Кирил Домусчиев, председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
д-р Мирослав Найденов, председател на УС на Съюз за стопанска инициатива

Национален икономически съвет