На 24 февруари 2017 г., от 10.30 часа, в Министерството на икономиката ще се проведе заседание на Националния икономически съвет, с участието на ръководителите на национално представителните работодателски организации.

Ще бъдат обсъдени предложения на национално представителните работодателски организации за приемане на спешни и неотложни мерки от служебното правителство за подобряване на икономическото състояние на страната.

В дневния ред на заседанието е включено и обсъждане на предложение на АИКБ за формиране на Стратегия за участие на България в Четвъртата индустриална революция (вж. приложенията)

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния икономически съвет