02.02.2016

В конференцията „Сътрудничество между университетите и бизнеса в Централна и Източна Европа“ участваха 29 презентатори от 13 държави.

“Задълбочава се диспропорцията между търсене и предлагане на квалификация на пазара на труда. Работодателите изпитват сериозни затруднения с намирането на специалисти със средно образование и квалификация. Изследване сред членовете на БСК откроява над 200 дефицитни професии и длъжности. Дуалното обучение е най-подходящият вариант пропастта да се намали.” Това каза Антоанета Кацарова от Центъра за професионално обучение при БСК по време на конференцията „Сътрудничество между университетите и бизнеса в Централна и Източна Европа“.

Основният акцент на представянето на г-жа Кацарова беше свързан с промените на законодателството, сътрудничеството с представители на държавите, които имат опит с дуалната система, както и обсъждане на потенциалните заплахи и рискове при реализиране на този вид обучение в България.

Конференцията се проведе на 28 и 29 януари 2016 г. в град Будапеща, Унгария. Целта на двудневния форум бе да се демонстрират възможностите и предимствата на взаимодействието между висшето образование и промишления и стопанския сектор чрез представяне на добри практики и успешни проекти. Специален акцент бе поставен върху формите на сътрудничество, които биха могли да бъдат особено привлекателни за фирмите.

В събитието участваха 29 презентатори от 13 държави, които представиха успешни проекти в страните от Централна и Източна Европа, както и идеи за бъдещи проекти и прилагане на успешни практики.

 

Подробна информация

Приветствена реч ВИДЕО

СНИМКИ

Дата: 02.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2304