26.06.2015

26 юни, петък, от 11.00 часа, в БСК ще се проведе пресконференция, на която ще представим резултатите от анкетно проучване за потребностите и нагласите за въвеждане на дуално обучение в България и ще отчетем успешното приключване на проекта на БСК по ОП „РЧР“ за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите.

В пресконференцията ще участват изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, програмният директор Жечко Димитров и директорът на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Представяне на резултатите от проучване за въвеждането на дуалното обучение