Дата: 30.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3661

Университетът за национално и световно стопанство, в партньорство с Българска стопанска камара, EFFEBI Association, PAIZ Consulting и др., разработи учебен план на програма за обучители за сектор „Мебелна промишленост“ по проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry – DigiFInd)“, финансиран по програма Еразъм+.

Материалите са преведени на 6 езика, вкл. английски, български, италиански, немски, полски и румънски, и са достъпни ТУК.

Предстои пускане на платформата с учебно съдържание за повишаване на дигиталните умения на обучители и обучаеми от мебелната индустрия, която ще съдържа видео уроци, тестове и други допълнителни учебни материали.

В края на 2019 г. проектът беше награден със сертификат за качество на конференцията, проведена в София „20 години Център за развитие на човешките ресурси „Еразъм +“. Събитието беше организирано от Управляващия орган на Еразъм+, съвместно с Европейски корпус за солидарност.

Проектът е на обща стойност 256 хил. евро и е 100% финансиран от европейски средства.

Целта на проекта е да се създадат по-добри условия за обучителите на възрастни в мебелната индустрия в областта на дигиталните умения чрез създаване на обучителни програми, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението.