Дата: 07.10.2020

Източник: БНР

Прочетено: 1280

Нова процедура по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" позволява на работодателите да кандидатстват за изграждане на детски кътове в компаниите за удобството не само на служителите.

Това ще се облекчи бизнеса и персонала и ще създаде заетост на останалите без работа квалифицирани служители в областта на образованието и здравеопазването.

Как протича учебният и занимателен процес в корпоративата градина на голяма газова компания.

„Идеята се роди преди 20 години, замислена изцяло в услуга на служителите, и е финансирана единствено със средствата на компанията. Постепенно комплексът се разраства и в момента включва и училище“, каза в „Хоризонт до обед“ директорът Даниела Тодорова:

„Комплексът подкрепя служителите, те имат право на преференциална такса, но и голяма част на децата са вече от външни родители, за да може да издържаме комплекса.“

Изграждането на корпоративни детски градини е едно решенията на проблема с недостигащите места в общинските детски заведения. Ивестицията в проекта и дългосрочната му поддържка обаче не са по финансовите възможности на всяко предприятие.

„Близко ми е, удобно е много и той остава докато аз съм на работа“, разказа в „Хоризонт до обед“ Елина Рударска, чието дете посещава детската градина, буквално под прозорците на местоработата ѝ.

Подобна е идеята за детските кътове, които сега работодателите имат възможността да финансират по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Макар и не в същите мащаби, но със сигурност едно добро начало, с възможности и за децата, и за служителите, и за хора, останали без работа в кризата.

Възможността за изграждане на детски кътове в офиса по програмата е както за бизнеса, така и за администрацията. При условие, че минимумът от деца е поне 15.

Персоналът ще се наема през Бюрата по труда като при необходимост ще преминава обучение. Заплащането ще зависи от това дали грижите са почасови или целодневни, а възнаграждението ще се поема по проекта в продължение на една година, каза пред "Хоризонт", заместник-социалният министър Зорница Русинова:

„Приоритетно ще се насочват хора от хуманитарните специалности, педагогика, медицински специалности.“ 

Минималният размер на финансовата подкрепа по оперативната програма за създаване на детски кът на работното място е 50 000, а максималният - 150 000 лв.

Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проектите си, което зависи от големината на фирмите. Големите компании могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия - до 80%, а микро- и малките фирми - до 90% от разходите за реализиране на проекта. 

Общият бюджет на процедурата „Детски кътове“ е 15 млн. лв.

„Приветстваме съществуването на подобна програма, по която да се кандидатства, но следва много прецизно да се определят условията при които трябва да съществуват подобни детски кътове, за отговорноситите, които ще носи включително и работодателят“, коментира в „Хоризонт до обед“ Жасмина Саръиванова - експерт "Индустриални отношения" в Българската стопанска камара:

„Така че с многото плюсове, които могат да бъдат предоставени на работодателите, съществува и рискът, който следва те да преценят при кандидатстването. Материята, свързана с кадрите от Бюрата по труда, медицинския контрол и разрешителните, които трябва да се получат, и каква ще е устойчивостта на тези детски кътове, след изтичане на периода на финансиране. Особено в ситуацията на пандемия има много въпросителни“. 

От Министерството на труда и социалната политика припомнят, че крайният срок за представяне на предложенията изтича на 15-ти декември тази година.

Още по темата в звуковия файл.