Във връзка с направените от експертите на БСК анализи на състоянието на системата за професионално образование и обучение (ПОО) у нас, БСК подготви и депозира в МОМН предложения за промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).


Предложения за промени в ЗПОО
Добави мнение