Уважаеми работодатели,

Благодарим Ви, че участвате в проучване на Нов български университет и Българската стопанска камара. Въпросите в допитването са насочени към работодателите и проучват мнението им за компетенциите за служителите, завършили икономически и управленчески специалности.

Проучването, в което участвате, има за цел да установи степента на несъответствие между подготовката на студентите по икономика и бизнес администрация с реалните потребности на бизнеса. На тази основа ще се предприемат действия за актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на предприемачите.

Настоящото проучване се провежда в рамките на проект “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, осъществяван от Нов български университет, департамент „Икономика“ и департамент „Бизнес администрация”. Основната цел на проекта е да повиши качеството на висшето образование, като актуализира  компетенциите, според изискванията и очакванията на работодателите. 

УЧАСТВАЙТЕ В ПРОУЧВАНЕТО 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри