Дата: 31.01.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2030

БСК провежда обучения на работодатели за 2013 г. по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.

Обучението е насочено към работодателите и техните представители в Комитетите и групите по условия на труд за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и привеждане на българските фирми в съответствие с нормативните изисквания.

Обучението се провежда в столицата и в регионите от БСК и регионалните стопански камари.

За членовете на БСК обучението е безплатно