31.03.2015

Днес, 31 март, в Българска стопанска камара, с участието на зам.-председателя на БСК - Димитър Бранков, се проведе среща с делегация от Германия, водена от ръководителя на бюрото на фондация "Конрад Аденауер" в София.

Конкретният повод за срещата бе посещението на експертна група от Германия, с участието на професор Волфганг Шустер, която представи опита си в областта на дуалното обучение. От страна на БСК споделиха опит в тази област Кирил Желязков - главен директор "Браншови организации", Даниела Симидчиева - директор "Професионално обучение и ЦПО" и Антоанета Кацарова - ръководител направление "Методическо осигуряване".

По време на срещата бяха представени основните насоки в работата на камарата и бяха отправени благодарности към фондация „Конрад Аденауер“ за ползотворното досегашно сътрудничество.

През 2011 г. БСК и фондация „Конрад Аденауер" бяха партньори по проект, озаглавен „Българските мениджъри по време на икономическата криза - кои направиха бизнеса си по-успешен". Проектът бе пряко свързан с една от най-съществените практически задачи на България в контекста на новата Стратегия на Европейския съюз - „Европа 20/20", а именно - постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез повишаване качествата на работната сила.

Години по-късно партньорството продължава, като този път страните се договориха за съвместни проекти в областта на дуалното обучение, както на ниво средно професионално, така и за висшето образование.

СНИМКИ

Дата: 31.03.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3665