Дата: 26.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2951

Днес, 26 септември 2012 г., се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, което избра за зам.-председатели на съвета Даниела Симидчиева (БСК) от квотата на работодателите и Емил Димитров (КТ „Подкрепа“) от квотата на синдикатите.

Членовете на съвета приеха Информация за изпълнението на решенията на НСНЗ от предходното заседание на Съвета и с консенсус одобриха Проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, по реда на Закона за насърчаване на заетостта.