22.05.2008

ОТВОРЕНО  ПИСМО

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Българската стопанска камара, като представителна организация на българския бизнес, изразява тревога от резкия спад на качеството на българското образование, който се наблюдава вече почти две десетилетия. Българският бизнес, като основен потребител на „продукцията” на българското училище, не може да остане безучастен наблюдател на тези негативни процеси.

Пътят към подобряване качеството на образованието минава през неговото преструктуриране, основано на икономически принципи – въвеждане на ваучерна система (парите да следват ученика) и диференцирано заплащате на учителите, на база ясни критерии за тяхната атестация.

Съществен механизъм за оценка не само на знанията на учениците, но и на уменията на техните преподаватели са държавните зрелостни изпити, които дълги години бяха незаслужено изхвърлени от системата на образованието. Ето защо, българският бизнес категорично подкрепя възстановяването на матурите.

С развитието на икономиката България се нуждае от високо квалифицирана работна ръка и, в този смисъл, средното училище е институцията, която подготвя основата на икономическото развитие. Убедени сме, че без обективна оценка – и на учителите, и на учениците, не може ефективно да се управлява образователната система. В момента тя се развива на база съмнителни субективни експертни оценки, практически липсват унифицирани (важащи за територията на цялата страна) критерии за оценка, което създава условия за дисбаланс и приравнява всички участници в процеса към едно незадоволително в качествено отношение равнище.

Българският бизнес не се нуждае от посредствени кадри, а от такива, притежаващи нужните знания, умения и култура на поведение, достатъчни за спазване на технологичната дисциплина и отговорност към поставените задачи.

Ето защо, още веднъж изразяваме подкрепата си за въвеждането на матурите в българското средно образование и се надяваме, че те няма да останат единствената стъпка към преодоляване на съществуващите проблеми в може би най-важната обществена сфера.

Ползваме случая да поздравим представителите на българската наука и образование, и най-вече членуващите в БСК организации и научни средища, като Българската академия на науките, Съвета на ректорите в България, Сдружението на директорите в средното образование в Р България и всички технически висши учебни заведения в страната.


БСК подкрепи въвеждането на матури в средното образование
Добави мнение