29.04.2013

България е заделяла най-малко пари за образование сред държавите членки на ЕС през 2011 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Страната ни е отделила само 3,6% от БВП за образование, като най-висок е делът на средното образование с 1,78%.

През 2011 г. общите разходи на държавите членки на ЕС са възлизали на 49,1% от БВП, от които 5,3% са били заделени за образование. Това се равнява общо на 347 милиарда евро.

Най-много средства са били заделени за средно образование - 2,0% от БВП, а за предначално и начално образование - 1,7% от БВП.

Като съотношение с БВП най-много средства за образование през 2011 г. са заделили Исландия (7,9% от БВП), Дания (7,8% от БВП) и Кипър (7,2% от БВП).

Образованието е имало най-голяма тежест в държавните разходи в Естония (16,9% от общите разходи), следвана от Исландия с 16,7%.

В дъното след България се нареждат Словакия с 4,0% от БВП, Гърция и Румъния с 4,1% от БВП.

В Германия и Италия държавните разходи за образование също са били под средното равнище, сочат данните на Евростат.

 

Дата: 29.04.2013

Източник: pariteni.bg

Прочетено: 3028