"БСК подкрепя основните принципи и цели на проектозакона, вкл. необходимостта от инвестиции и укрепване на предучилищното и училищно образование, задължителност на усвояването и оценяването на степента на владеене на българския книжовен език в системата на предучилищното образование, превенция на ранното отпадане от средното образование, повишаване на ефективността на оценката на постигнатите резултати и осигуряване на сравнимост с държавите-членки на ЕС и страните-аналози."

Това се казва в писмо на БСК до Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежите и спорта във връзка с проекта на Закон за училищното и предучилищното образование.

С пълния текст на писмото, вкл. предложенията на БСК и мотивите към тях, можете да се запознаете ТУК


Предложения по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование
Добави мнение