Дата: 05.06.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2261

Къде сме в момента и как да не бъдем на опашката на Европа разкриха топ експерти на двудневен семинар в Пловдив, който започна в четвъртък във филиала на Техническия университет. Темата му е „Дуалното обучение – немският опит, практики и пилотни решения в помощ на общини, неправителствени работодателски организации и предприятия в България.” Дешифрирана, тя показва как бизнесът у нас може да успее, залагайки на връзката си с висшето образование. И обратното – обречен е на застой, без високообразованите кадри на университетите у нас. 

Най-важната цел на семинара е да срещнат индустриалците с образованието, заявиха организаторите от Българската стопанска камара, Българската асоциация по електроника, Техническия университет – Пловдив и Стопанска асоциация – Пловдив. Той се провежда съвместно с Фондация „Конрад Аденауeр”. 

За състоянието на бизнес средата в България през 2015 година и необходимостта от промени беше първият доклад на главния секретар на Българската стопанска камара Петър Денев. 

Доклад „4-та индустриална революция и кадрите” изнесе д-р инж. Румен Атанасов – председател на БАСЕЛ. Той припомни, че Първата индустриална революция е била в Англия – въвеждането на прочутите тъкачни станове. След това е Втората от 1870 г – времето на конвейрите. Следва Третата – 70-те години на миналия век и автоматизацията. И сега, Четвъртата – с комуникацията машина с машина, чоке с машина, свързани със системата на интернета. „Инженерните знания и информационните умения, това е бъдещето на българските специалисти!”, обяви той. И акцентува, че едно работно място в индустрията създава няколко работни места в сферата на услугите. 

Ректорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. Михаил Петров представи конкретни факти в доклада си за съвременните тенденции във взаимовръзката на висшето образование с индустрията и добрите практики на Техническия университет. Той даде като пример с най-големия индустрилен работодател у нас – „Арсенал” в Казанлък. От там се обърнали към ръководството на Техническия университет: „Давайте кадри!”. Кадри ще са нужни и за трите икономически зони, които сега има в Пловдив, посочи професорът. И не скри голямата тревога – бройката на кандидастващите в техническите специалности всяка година намаляват. „Правим „Дни на специалностите”, на които каним ученици от професионалните гимназии в Пловдив, опитваме се да ги приобщим към нас!”, коментира той. 

С голям интерес беше посрещнат доклада на Йорданка Кляшева – председател на Стопанската асоциация в Пловдив. Тя говори за връзките на бизнеса с образованието, давайки примери за партньорство в Пловдивска област. Същата тема засегна и Александър Тонков, председател на РБЦ на МСП в Пловдив. 

Доклади изнесоха още д-р Кирил Желязков, главен директор в БСК за практическия опит на Фондация EFE в Щутгарт при прилагане на дуалната система, Даниела Симидчиева за дуалното образование в България, Евгений Иванов, изп. директор „Евроконсултантс България С.А.” АД на тема „Оперативните програми в периода 2014-2020 г. и възможностите за финансиране на проект за пилотно внедряване на дуално обучение във висшето образование. 

Семинарът ще завърши с представяне на LIEBHERR и нейните добри практити да повишаване квалификацията на кадрите. И посещение в производствените цехове и учебния център на завода.

Автор: Динко Петков