Сашо Зашев
Управител на „Александър МТВ” ЕООД
0888 600 064
Членове на БСК

95

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска камара в град Кюстендил е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, който обединява интересите на работодателите подпомага развитието на бизнеса в региона. Същата е колективен член на БСК. В нея членуват над 25 промишлени и търговски фирми от Кюстендил, Дупница, Сапарева Баня, Лознево, Коньово и др. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК   и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите: „Регионална стопанска камара  - Дупница” -  за община Дупница и СД “Строител-Маргин и сие” на територията на община Сапарева Баня.

Управителният съвет се състои от 3 души,  Председател на УС е Сашо Тодоров Зашев, Управител на „АЛЕКСАНДЪР МТВ” ЕООД,

Камарата е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара и осъществява своята дейност  в частна полза на своите членове.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма. 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Кюстендил 

Членове на Стопанска камара Област Кюстендил 25
2. Членове на Браншови организации 68
3. Директни 2


Членове на БСК в област Кюстендил  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Образование 1
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 4
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 2
П-во на електро, опитично и друго оборудване 4
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 2
П-во на машини и оборудване. 3
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 3
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 3
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 12
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 24
Транспорт, складиране и събщения 5
Търговия, 7
Хотели и ресторанти 6

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Кюстендил 

Сашо Тодоров Зашев Председател „АЛЕКСАНДЪР МТВ” ЕООД
Евстати Димитров Велинов Изп. Директор "Овергаз Запад" АД
Александър Минев Малинов Управител "Строителна фирма Рила"ЕООД 

 

Устав на Стопанска камара - Кюстендил