Българска стопанска камара ще вземе специално участие в конференцията с представител - Даниела Симидчеиева – директор "Образование", за да представи доклад с тема "Висше образование, предприемачество и реалните нужди на бизнеса от кадри" – актуална тема и проблем на българската икономика и общество.

 Научната  конференция – "Предприемачество и образование" се провежда в Добрич и Албена  от 18 юни във Висше училище Международен колеж (International University College), събитието е с основна тема, въвеждане на иновативни методи в образованието и предприемачеството сред младите хора.

Конференцията ще продължи в к.к. Албена до 21-ви юни и ще завърши с посещение на местни компании от най-развитите в региона бизнес сектори.

Участие с доклади ще вземат студенти, докторанти и преподаватели от български университети като УНСС, Стопанска Академия – Свищов, Висше Военно Морско Училище, Лесотехнически университет, Технически университет – Пловдив, Софийски университет и Висше училище Международен колеж.

Гости на събитието ще бъдат и учени от университети в Германия, Литва, Украйна и Италия.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Българска стопанска камара със специално  участие в научна конференция