12.05.2016

Българската стопанска камара изпрати на министъра на образованието Меглена Кунева своетостановище относно състоянието и възможностите за бъдещо развитие на професионалното образование и обучение (ПОО) в България. Поводът за изготвянето на документа е насрочената за днешния следобед среща при вицепремиера Кунева, на която ръководителите на работодателските организации са поканени да представят вижданията си и конкретните си предложения за развитието на професионалното образование у нас.

В становището си БСК подчертава влошеното съдържание и качество на ПОО и сериозният отлив от него от страна на младите хора, неефективната система за кариерно ориентиране, както и липсата на преподаватели с адекватни на съвременното технологично развитие компетенции.

Загрижеността на БСК относно незадоволителното състояние на професионалното образование се базира на факта, че над 65% от членовете на камарата се оплакват от липса на кадри с необходимата квалификация и умения, като най-съществен е недостигът на оператори на машини и съоръжения, техници, технолози, механици, монтьори, заварчици, стругари, шофьори, кранисти, готвачи и др. Този дефицит се наблюдава най-осезателно в добивната, химическата, металургичната, дървопреработващата и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, строителството, енергетиката, транспорта, сервизната поддръжка на автомобили, търговията и услугите, хотелиерството и ресторантьорството. В регионален аспект, най-изострен е недостигът на кадри със средно професионално образование в регионите Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Благоевград и др.

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО СТАНОВИЩЕ ТУК!


Относно състоянието на ПОО и предложения за мерки за неговото оптимизиране
Добави мнение