Становището на БСК по внесените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е публикувано в прикачение по-долу файл.


Становище по внесените законопроекти за изменение и допълнение на ЗПОО
Добави мнение