Уважаеми работодатели,

Обръщаме се към Вас с молба да се включите в анкетно проучване, организирано от Българската стопанска камара и агенция „Медиана”.

Въпросите в анкетата са насочени към работодателите и проучват мнението им за качеството на работната сила, за потребностите от компетенции на работната сила за степента на съответствие/несъответствие между професионалната подготовка и изискванията на реалните работни места, за необходимите промени при професионалната подготовка в България.

Анкетната карта се попълва в електронен вариант и е анонимна!

Молим Ви да отговорите на въпросите последователно, в съответствие с дадените към тях указания.

Това ще Ви отнеме не повече от 10 минути.

Анкетата е публикувана тук: АНКЕТА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА! Питаме Ви: