Изпрати съобщение

Теодора Борисова е директор на Центъра за компютърно обучение при БСК от 1998 г., а през 2001 г. създава към БСК една от първите в България регионални Сиско академии, като част от световната мрежа на Cisco Systems.

В периода 2002-2010 г. Теодора Борисова е член на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, а от 2006 г. досега е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА).

Теодора Борисова е с богат опит в управлението на проекти в сферата на обучението и квалификацията. Под нейно ръководство, Центърът за компютърно обучение към БСК поддържа дългогодишно партньорство с компании като Cisco Systems и Microsoft Corporation, с научни, образователни и държавни институции, сред които Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, и др.

Владее руски и английски езици.